عبارت مورد جستجو:
  سه‌شنبه 4 آبان 1400
دوسالانه‌ها 
جهت دريافت شناسه و رمز خود مي‌بايست كد ملي و پست الكترونيكي خود را كه در زمان ثبت‌نام مشخص نموده‌ايد، در بخش زير وارد نماييد.
  كد ملي: 
  پست الكترونيكي: 
 
اين نرم‌افزار در اختيار ششمین دوسالانه ملی مجسمه سازی تهران مي‌باشد.