عبارت مورد جستجو:
  يكشنبه 10 مهر 1401
دوسالانه‌ها 
شورای سیاست گذاری


 

 


رییس شورای
 سیاست گذاری
 محمود شالويي

 


 


عضو شورا
غلامعلی طاهری


عضو شورا
منصور آذری


عضو شورا
سارا روحی صفتعضو شورا
ملك داديار گروسيان

 


عضو شورا

نادر قشقایی

 


عضو شورا
نسرین عظیمی
 عضو شورا
بهداد لاهوتی

 

 

 


عضو شورا
سهند حسامیانعضو شورا
داود ثمری

     

 

     

 

      

 
عضو شورا
عبدالرحیم سیاهکارزاده