عبارت مورد جستجو:
  يكشنبه 10 مهر 1401
دوسالانه‌ها 

حمید شانس در نشست تخصصی دوسالانه مجسمه سازی:
ششمین دوسالانه مجسمه سازی گرایش هنر معاصر دارد و از مجسمه سازی فاصله گرفته است

ششمین دوسالانه ملی مجسمه سازی با تمام محدویت ها پیشرفت کرده و معاصرتر از دوره های قبل است.

به گزارش ستاد خبری ششمین دوسالانه ملی مجسمه سازی تهران، حمید شانس در نشست گفت: ششمین دوسالانه ملی مجسمه سازی گرایش هنر معاصر دارد و از مجسمه سازی فاصله گرفته است.

شانس در این نشست شش دوره دوسالانه ملی مجسمه سازی را از نظر آماری و رویکرد دوسالانه مقایسه کرد و مشخصه های هر دوره را بیان کرد.

شانس با اشاره به نگاه مفهومی در آثار ششمین دوسالانه ملی مجسمه سازی گفت: در ششمین دوسالانه آثار انتزاعی که مربوط به مدرنیته است کاهش یافته و آثار به سمت جریان مفهومی رفته و آثار مفهومی، چیدمان و هنر جدید در این دوره گسترش و افزایش یافته است.

وی ادامه داد: تعداد آثاری که زبان جهانی دارند در این دوره افزایش یافته است اما روایت شخصی در این دوسالانه چندان جایی ندارد.

شانس با انتقاد از سطحی نگری درباره معاصریت و هنر معاصر گفت: متاسفانه امروز یک نوع سطحی نگری درباره معاصریت و هنر معاصر تبلیغ می شود که مناسب مجسمه سازی نیست. معاصریت به کپی کردن اتفاقاتی از روی صفحه اینترنت تبدیل شده است، در حالی که اتفاقات و واقعیت هایی در جهان امروز و جامعه وجود دارد که به آنها پرداخته نمی شود.

شانس با اشاره به گرایش ششمین دوسالانه ملی مجسمه سازی به هنر معاصر گفت: در این دوره، دوسالانه از دغدغه مجسمه سازی به سمت دغدغه هنر معاصر رفته است و دوسالانه از لحاظ معاصریت جلوتر است اما از نظر نگاه به مسایل مربوط به مجسمه سازی از دوره قبل کمی عقب تر رفته است.

شانس افزود: استفاده از کیفیت های روایی در این دوسالانه رایج است و آثاری بیان تمثیلی و رفتار کنایی دارند اما فقط سه درصد آثار طنز است، در حالی که طنز یکی از ابزار موفق مجسمه سازی امروز است.

این هنرمند مجسمه ساز در ادامه گفت: جریان مجسمه سازی امروز در بین هنرها مشخص ترین مسیر را برای خود تعیین کرده است، مجسمه سازی حیطه خود را به دیگر هنرها نمی بندد، اما وظایفی تخصصی دارد که دیگر هنرها نمی توانند انجام دهند.

شانس گفت: دوسالانه مجسمه سازی یک تجربه ویژه است و اینکه به سادگی می گویند یک دوسالانه برای هنرهای تجسمی طراحی شود و همه رشته های تجسمی در آن قرار گیرد، نیاز به بحث و بررسی دارد و نمی توان به تقلید از دوسالانه های جهانی بدون بررسی یک دوسالانه برای همه رشته ها طراحی کرد.

شانس در ادامه گفت: پرداختن به خود یک مشخصه در هنر معاصر است اما در این دوره مجسمه سازی به خود مجسمه سازی نپرداخته است و ضرورت دارد که مجسمه سازی به خود مجسمه سازی هم بپردازد.

شانس مکان برگزاری ششمین دوسالانه ملی مجسمه سازی را نامناسب خواند و گفت: فرهنگسرای نیاوران برای ارائه اثار دوسالانه مجسمه سازی نیست و اینکه آثار متناسب با فضای فرهنگسرا ساخته نشده، پاسخی است که نشان میدهد این مکان مناسب دوسالانه نیست.

شانس ادامه داد: چالش هایی که در دوره قبل دوسالانه در زمینه مجسمه سازی وجود داشت در این دوره هم دیده می شود. یکی از چالش ها اینکه هنرمند دارای توان آکادمیک یا بدون توان آکادمیک است، دیگر اینکه هنرمند نگاه جهانی دارد یا نگاه بومی و ملی و چالش دیگر این است که هنرمند به مثابه روشنفکر یا به مثابه متخصص مجسمه سازی عمل می کند و چالش دیگر اینکه هنرمند در اثرش به نمایش جهان بپردازد یا درگیر مسایل شخصی باشد.


ستاد خبری

ششمین دوسالانه ملی مجسمه سازی تهران


حميد سوري در نخستين نشست ششمين دوسالانه ملي مجسمه سازي :

امروز شاهد تحول اساسي در مجسمه سازي هستيم

ششمين دوسالانه ملي مجسمه سازي نشان خوبي از گذار به مجسمه سازي معاصر است.

به گزارش ستاد خبري ششمين دو سالانه ملي مجسمه سازي تهران، حميد سوري در نخستين نشست دو سالانه با موضوع "تاملاتي در وجوهي از مجسمه سازي معاصر ايران و جهان" شنبه هفتم آبان ماه در سالن گوشه فرهنگسراي نياوران سخنراني كرد.

سوري در اين نشست با اشاره به برگزاري نمايشگاهها ، كارگاهها و سمپوزيوم هاي متعدد مجسمه سازي گفت: امروز شاهد يك تحول اساسي و فعاليت هاي فراوان در زمينه مجسمه سازي معاصر هستيم و برگزاري نمايشگاهها و كارگاههاي مختلف حكايت از اين دارد كه بخصوص نسل جديد با فعاليت خود يك عقب ماندگي تاريخي را جبران مي كند.

سوري ادامه داد: مجسمه سازي ما از نظر تئوريك ضعف هاي زيادي دارد اما با همه محدوديت هايي كه مجسمه سازي ما دارد و نبود تاريخ غني و الگوهاي مناسب و بي مهري هايي كه به مجسمه سازي مي شود، امروز مجسمه سازي در گذار تحولي اساسي است.

وي افزود: مجسمه سازي معاصر ايران در سال هاي اخير تجربه گرايي هاي فوق العاده اي را از سر مي گذارند تا به يك زبان و بيان جديد برسد.

سوري با اشاره به نگاه معاصر در ششمين دوسالانه ملي مجسمه سازي گفت: ششمين دو سالانه مجسمه سازي نقطه خوبي براي گذار به مجسمه سازي معاصر است و برگزار كنندگان به اين نتيجه رسيدند كه معاصرتر بينديشند و هيات انتخابي را برگزيدند كه با نگاه معاصرتر آثار را بررسي و انتخاب كند.

سوري با اشاره به هنر معاصر گفت: منظور از معاصر همزماني نيست و هنر معاصر واژه اي ، مانند يك سبك و ژانر است، واژه فراگيري كه نوعي از هنر را نشان مي دهد كه با هنر سنتي و مدرن تمايز دارد اما اطلاق واژه معاصر ارزشگذاري بر اثر يا نوعي از آثار نيست.

وي با اشاره به چند نمايشگاه مجسمه كه در دو سال اخير در جهان برگزار شده است به مشخصه هاي مجسمه سازي معاصر جهان پرداخت و گفت: هنر معاصر تلاش مي كند از مرزبندي هاي مصنوعي خلق شده در دوران مدرن فاصله بگيرد و هنر معاصر نمي خواهد ناب گرايي و مرزبندي مصنوعي دوران مدرن تن دهد، بنابراين در مجسمه سازي معاصر، مجسمه سازي در گستره وسيع تري معنا پيدا مي كند و در مواد و تكنيك و ... تنوع دارد.

سوري "خود انعكاسي هنر" را بخشي از هنر معاصر خواند و گفت: بخشي از هنر معاصر خود انعكاسي است و اثر به خود هنر مي پردازد يعني هنر درباره هنر است. اين گرايش از امپرسيونيست ها آغاز شد اما از دوره پست مدرن و معاصر اين خود انعكاسي به سياست هنر ، اقتصاد هنر و ... نيز مي پردازد. امروز آثار زيادي را مي بينيم كه درباره هنر است و مي خواهد بنيان هاي هنر را زير سوال ببرد تا تعريف هاي جديدي ارائه كند. به عنوان مثال آثاري در جهان ارائه شد كه يادمان ها به مفهوم سنتي را زير سوال برد.

اين مدرس هنر در ادامه گفت: مجسمه سازي در تلقي معاصر فراتر از شي است و مي تواند از كلمات ، صدا، نور، رنگ و ... استفاده كند و شكل هاي مختلفي را به كارگيرد و ويدئو ، پرفورمنس ، چيدمان مي تواند به عنوان مجسمه مطرح شود. در مجسمه سازي معاصر فضاي اطراف مجسمه و زمينه آن اهميت دارد و مجسمه به شي محدود نمي شود.

سوري ادامه داد: پرسش كردن به جاي پاسخ دادن از مشخصه هاي آثار هنري معاصر است و هنر معاصر پرسش هايي مطرح مي كند كه قطعيت ها را زير سوال مي برند و با پرداختن به هنر ، قطعيت هاي هنر را زير سوال مي برند.

سوري با اشاره به هنر مفهومي گفت: يك سوءتفاهم درباره هنر مفهومي در ايران وجود دارد كه هنر مفهومي، به تصوير كشيدن يك ايده تلقي مي شود.

سوري افزود: مجسمه سازي معاصر ايران فراتر از ششمين دو سالانه ملي مجسمه سازي است و نسل جديد مجسمه سازي با توانايي و خلاقيت در حال فعاليت است و اين بيانگر گذار به مجسمه سازي معاصر است.

وي در ادامه گفت: تعريف بي ينال اين است كه پيشروترين و معاصرترين آثار در بي ينال ارائه شود و آثار هنري سنتي و مدرن و ديگر آثار مي تواند در نمايشگاههاي سالانه ارائه شود . بي ينال جايگاه انديشمندترين هنرمندان است كه نگاه ويژه اي به خود هنر دارند و به دنبال سليقه هاي موجود نيستند بلكه مي خواهند سليقه هاي جديد در هنر تعيين كنند.

ستاد خبري

ششمين دوسالانه ملي مجسمه سازي تهران