عبارت مورد جستجو:
  چهارشنبه 5 آبان 1400
دوسالانه‌ها 


کوروش گلناری

متولد: 1343

سوابق:

 

فارغ التحصیل کارشناسی مجسمه سازی، دانشکده هنرهای زیبا،دانشگاه تهران 1376/ فارغ التحصیل کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشگاه هنر، تهران 1379/ عضوهیأت علمی ومدیر گروه مجسمه سازی دانشگاه هنر/ عضو هیأت مدیره ودبیر انجمن مجسمه سازان ایران سه دوره/ عضو هیأت داوری وانتخاب چندین نمایشگاه و جشنواره داخلی/ دبیر اولین اکسپوی مجسمه سازی تهران/ عضو شهرک بین المللی هنرمندان پاریس.

جوایز: نفر برگزیده دومین بینال دانشجویی سراسر کشور، ،موزه هنرهای معاصرتهران 1374/ نفر برگزیده نخستین جشنواره تجسمی دانشجویان کشوردانشگاه هنر تهران 1377/ نفر برگزیده چهارمین بینال مجسمه سازی تهران 1384/ نفر برگزیده پنجمین بینال مجسمه سازی تهران 1386

نفر برگزیده نخستین بینال مجسمه های شهری گالری برگ، تهران، 1387/ برگزاري ده ها نمايشگاه گروهي و انفرادي